top of page

Villkor

Uppdaterad 19/09/2023

1.1 Allmänna villkor

I följande text benämns JT Media AB (559334-7148) som antingen företaget, JT eller JT Media. Alla dessa benämningar är för samma företag och aktiebolag.

 

All information om företag/kunder lämnas inte ut utan kundens tillåtelse, utan är endast till så att JT Media kan utföra sina tjänster. JT kan komma att spara e-postkonversationer för kundens behov. 

För att JT Medias tjänster ska kunna utföras korrekt måste du som ingår i ett avtal med oss lämna korrekta uppgifter. Det vill säga namn, adress, postnummer, postadress, mobilnummer samt e-postadress. Något skadestånd kan inte begäras ut om kundens hemsida eller jtmediasweden.com skulle ligga nere. Dock är det vårt mål att vara online dygnet runt året om.

 

Hemsidan för JT Media AB och dess namn ägs och hanteras av Copyright © 2021-2024 Theo Brandt, VD och Ägare.

Tjänsterna på JT Media utvecklas och uppdateras kontinuerligt och kan därför ändras. 

Support tillhandahålls 07-22 under vardagar. Övrig tid och dag sker support i den mån kontaktperson finns tillgänglig. Företaget strävar efter att alltid kunna avhjälpa kundens problem eller fråga, oavsett dag eller tid.

 

Enligt Svensk lag ingår ångerrätt i 14 dagar vid köp på distans för privatperson (gäller ej företag), dock anses tjänsten påbörjad när hemsidan har påbörjats att skapas och om ångerrätten infaller under eller efter sidan är påbörjad skall en skälig ersättning utgå i form av 65% av projektets kostnad samt eventuella kostnader för server, domäner, certifikat och andra tillägg som köpts in på kundens begäran. Skulle regler och lagar brytas av kund kan inte JT Media anhållas ansvariga.

 

För uppdaterade regler se detta dokument. Vi innehar F-skattsedel och bolaget är registrerat hos Bolagsverket under JT Media AB.

 

2.1 Fakturering och priser

Alla priser är i svenska kronor (SEK) och är ex. Moms. Fakturering sker i slutskedet av projektet och skickas via e-post med 30 dagars betalningstid. Gäller det serviceavtal, köp av timmar, andra tjänster eller produkter faktureras kunden löpande. Skulle du inte betala din faktura i tid utgår en förseningsavgift på 450 kr enligt lag. Skulle denna faktura inte betalas går ärendet vidare till Kronofogden och Inkasso samt att ränta läggs på enligt lag. JT Media har även rätten att stänga ner hemsidan samt webbhotellet ifall fakturan inte betalas i tid.

Vid projekt över 10 000:- utgår en startavgift på 25% av den totala fakturan som ger oss bekräftelse på att ni är seriösa med ert projekt och vill köpa tjänsten. Efter att projektet har slutförts utgår en faktura på det kvarvarande beloppet. 

Allt löpande arbete som görs på timdebitering såsom uppdateringar, extra tillägg/tillval, support och service faktureras löpande. Nuvarande timpenning går enligt JT Medias prislista om inget annat anges.

3.1 Leverans

Beroende på hur avancerad hemsidan är kan leveranstiden variera. För olika beställningar krävs olika plugin, utökningar och andra koder som gör att leveranstiden kan variera. För en relativt enkel webbplats ligger leveranstiden på 1-3 veckor. Vårt mål är att alltid hålla tidsramen som blivit överenskommen med kund, förutsatt att tidsramen inte anses vara oskälig. Vill ändringar göras på kundens begäran kan leverans tiden bli längre än beräknad. 

 

Kompletta uppgifter (bilder, text, webbhotell mm) krävs för att JT Media ska kunna fullfölja projektet och leverera det inom överenskommen tidsram. Skulle kund själv göra ändringar på hemsidan som skapar problem för oss som utvecklare kan leveranstiden också öka.

3.2 Film/bild

Leveranstider för video kan bero på filmens längd och hur avancerad produktionen är. 

4.1 Flytt och uppsägning 

Båda partnerna har rätt att säga upp avtalet rörande hemsidan och uppdateringstjänster 30 dagar innan avtalet avslutas om inget annat är överenskommet. Detta innefattar service, tjänsten, uppdatering och underhåll av hemsida.

 

När en uppsägning är utförd så raderas kontot och all information på förnyelsedatumet. Vill du spara informationen behöver du ta backup på den innan kontot raderas.

 

Kunden har rätt att själva flytta hemsidan från de servrar som JT Media har tillhandahållit. Vill kunden ha hjälp tillkommer en flyttkostnad.

För alla paket löper avtalen på 12 månader, dvs att det förnyas genom inbetalningen för domännamn. För serviceavtal (webbhotell) förnyas avtalet med 12 månader vid den tidpunkt då avtalet slöts första gången. Uppsägning ska ske minst 30 dagar innan detta datum om inget annat är överenskommet. I annat fall löper det vidare ytterligare 12 månader. Flyttkostnaden är tiden det tar för oss att genomföra flytten, går enligt prislista.

 

Skulle en tvist uppstå som inte kan lösas mellan parterna följer JT Media Sveriges lagar och hänvisar till detta dokument som avtalsvillkor.

5.1 Grafik och Logotyp

 

All grafik görs på beställning och är skräddarsydd för slutkund. Efter att fakturan är betald äger kunden sin logotyp och får använda denna kommersiellt.

6.1 Kontaktformulär

 

JT Media sparar mejladresser för att kunna genomföra sina åtaganden till kund. Önskar kunden ändringar eller att bli borttagen i JT:s mejlsystem kan man detta genom att kontakta oss på info@jtmediasweden.com eller ringa till 076-768 02 02. Mejlsystemet rensas kontinuerligt för att hålla hög säkerhet.

7.1 Tredjeparts tillägg

JT Media tar inga ansvar för tredjeparts plugin till system som WordPress, Wix eller andra plattformar. Detta omfattar tillägg/plugins som är köpta med licens eller som är gratis. Brister eller fel inom dessa tredjepartstillägg är inget som JT Media kan hållas ansvariga för då JT inte utvecklat dem. För mer information får kund ta kontakt med tillverkaren av tillägget/pluginet.

Vilka tredjeparts tillägg som ska användas ska vara överenskommet mellan JT och kund. Önskas ändringar eller ytterligare tillägg på hemsidan, kommer fakturering ske löpande efter överenskommelse.

8.1 Webbhotell

Domän och webbhotell köps in från en eller flera leverantörer och gäller i 12 månader i alla paket om inget annat anges. 

JT Media måste kontaktas minst 30 dagar innan slutdatum för 12 månaders kontrakt om ändringar ska göras, t.ex. Om du vill säga upp avtalet. Faktura för 12 månader av domän skickas ut årligen. För drift, hosting och support faktureras kunden enligt överenskommelse eller löpande. Om hemsidan ligger nere vid något tillfälle bör JT Media kontaktas snarast.

9.1 Ägande

JT Media äger hemsidan, filer, bilder och text tills dess att fakturan för hela hemsidan är betald. Då överlåter JT alla rättigheter till kunden. JT sparar uppgifterna för att kunna göra fortsatta ändringar enligt överenskommelse. Den betalda fakturan gäller som bevis. 

Rättigheterna till bilder och filmer som är tagna i syfte att publiceras på sociala plattformar äger kunden från och med att första fakturan är betald. JT Media har fortsatt tillgång till materialet för att kunna fortsätta producera innehåll.

 

Varje hemsida som JT Media överlåter har en nofollow länk längst ner i sidfoten som refererar till oss som skapare. Exempelvis “Produced by JT Media AB”, denna länk finns på varje projekt som en garanti på att den är producerad av oss. Eftersom det är en nofollow länk ger den inte Google något som påverkar kundens resultat. Den placeras i botten av sidfoten på varje projekt som skapas av oss. 

10.1 Serviceavtal 

JT Media tillhandahåller serviceavtal för sina kunder (Stora, Mellan & Lilla). Dessa serviceavtal hanterar bland annat uppdateringar för hemsidor, WordPress, tillägg samt backup.

 

JT Media utför uppdateringar som tillhandahålls av WordPress och de tillverkare där tilläggen är gratis. Uppdateringar för tillägg som kostar kräver att kunden har licens och JT Media har tillgång till detta.

 

Vad som ingår i ditt serviceavtal presenteras i offert samt avtal. 

11.1 Sociala medier

JT Media hjälper till med allt från producering till publicering på olika sociala plattformar såsom Facebook, Instagram och LinkedIn. JT skickar ut materialet till kund och publicerar materialet på avrop från kunden. Finns det annan överenskommelse, så är det upp till kunden att uppmärksamma eventuella fel och kontakta JT inom skälig tid för åtgärd.

 

11.2 Film/bild

JT Media ansvarar ej för vad som får och inte får visas upp i verksamheten. Detta ska tydliggöras av kund vid producering av materialet samt innan publicering av materialet. Skulle materialet mot förmodan publiceras med scener, element eller bilder som inte ska visas, så är det upp till kunden att uppmärksamma detta.

12.1 Annonsering och optimering

JT Media erbjuder tjänster för annonsering på bland annat sociala plattformar såsom LinkedIn, Instagram och Facebook, men även Google. JT arbetar även med sökmotoroptimering och konverteringsoptimering.

 

JT strävar alltid efter bästa resultat för kunden samt arbetar ständigt med förbättring samt optimering av annonser som publicerats efter avrop från kund. JT kan inte garantera några specifika resultat från annonsen. 

12.2 SEO/CRO

JT Media erbjuder Sökmotoroptimering och Konverteringsoptimering utifrån strategier och analyser som valts och anses nödvändiga av JT för önskat resultat. JT använder olika typer av verktyg för att uppnå bästa möjliga resultat efter förutsättning. På grund av kontinuerligt förändrade förutsättningar och omständigheter ger JT ingen garanti för önskat resultat. JT håller efter överenskommelse med kund en kontinuerlig dialog för att utveckla optimeringen och prestandan efter förändringar i sökmotorernas algoritmer. 

13.1 Avstannade projekt

 

Vi på JT Media kan inte frysa något projekt. Skulle du inte vilja göra klart ditt projekt på grund av någon anledning så utgår kostnad för allt arbete. Full betalning faktureras ut.

 

Skulle du som kund inte komma in med material i form av text, bilder och annan viktig information som gör att vi på JT inte kan slutföra projektet inom rimlig tidsram motsvarande projektets storlek så faktureras hela slutfakturan och beloppet ut till dig som kund. Vi önskar självklart att du kommer med materialet till oss så vi har möjlighet att fullfölja projektet. Skulle du bli sen med materialet ser vi gärna att du hör av dig till oss så hittar vi en lösning som fungerar för båda parter.

14.1 Tvist

Skulle kunden inte tillhandahålla korrekt innehåll, data, information och annat material som är nödvändigt för att projektet ska kunna slutföras så erhålls ingen form av ekonomisk eller annan typ av ersättning. Ingen typ av ersättning kan erhållas för förseningar av lansering eller liknande. 

 

Skulle projektet däremot inte kunna slutföras på grund av att JT inte kan fullfölja sitt antagande i form av utvecklingssvårigheter så återbetalas startavgiften. Ingen annan ersättning utöver återbetalningen av startavgiften betalas ut. Detta ger dig som kund en försäkring på att vi alltid står för det vi kan skapa i form av hemsidor, integreringar och annat som är webbrelaterat.

15.1 Oförutsedda händelser

Force majure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att JT Media inte kan fullfölja sina åtaganden friskrivs JT Media AB från dessa åtaganden och projekt. JT Media kan INTE hållas ansvariga för händelser som är utom företagets kontroll. Detta innefattar händelser som: Stora strömavbrott till servrar, domäner och annan utrustning, hackerattacker i olika former, attacker mot samhällsstruktur, leveransåtaganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer, stora pandemier samt andra händelser som lett till att produkten och tjänsten inte kunnat levereras i tid. Samma sak gäller om servrarna inte fungerar som de ska.

16.1 GDPR

JT Media lagrar endast bilder, filmer, e-postadresser och tillhörande information för FTP och domäner samt WordPress som krävs för att genomföra vårt arbete. Vi lagrar även information för att fakturera kunder. Vill du ta bort information om dig eller ditt företag, så vänligen kontakta oss. Information lagras så länge som du är kund hos JT Media samt upp till 24 månader efter.

Du har som kund rätt att få ut dina uppgifter 1 gång per år från oss. Önskas fler uttag av information faktureras en administrativ avgift på 350 kr. ex moms per uttag. För att få ut din information behöver du skicka brev till oss och märka kuvertet "GDPR Info".

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att kontakta oss!

bottom of page